Projecten

Islamitische begraafplaats Amersfoort

Steeds meer Nederlandse moslims willen na hun overlijden in Nederland begraven worden, dat geldt met name voor de nieuwe generaties. De islamitische voorschriften, waaronder de eeuwige grafrust zijn hierin essentiële waarden. Amersfoortse moslims moeten nu voor hun eeuwige grafrust en een waardig afscheid noodgedwongen uitwijken naar andere islamitische begraafplaatsen in Nederland (welke nagenoeg vol zijn) of uitwijken naar het land van herkomst. Het dichtbij huis en dichtbij geliefden begraven worden is daardoor niet mogelijk voor Amersfoortse moslims. Het hebben van een islamitische begraafplaats met eeuwigdurend grafrecht is in onze stad dan ook een noodzakelijke behoefte.

Het Samenwerkingsverband van Amersfoortse moskeeën is daarom al ruim een jaar bezig om een islamitische begraafplaats te realiseren. Wij hebben de gemeente Amersfoort in maart 2020 gevraagd ons te faciliteren in het verkrijgen van een geschikte locatie. De burgemeester en wethouder toonden begrip voor de behoeften en urgentie van de islamitische gemeenschap in Amersfoort en hebben hun medewerking toegezegd.

Het Samenwerkingsverband van Amersfoortse moskeeën wilt een algemene islamitische begraafplaats realiseren, die toegankelijk is voor alle moslims, ongeacht hun achtergrond. Omdat niemand een voorkeurspositie heeft zullen alle graven identiek zijn. Er is op de begraafplaats geen verschil tussen rijk en arm. Iedereen is gelijkwaardig. De mens is immers met niets op de wereld gekomen en gaat met niets terug, enkel met zijn daden. Dit is wat we ook zullen beogen op de begraafplaats. Bij de zoektocht naar een geschikte kavel wordt gekeken naar een rustige en vredige locatie. Deze zal met veel groen ingericht worden en zo opgaan in de omgeving, omringd door diverse bomen, hagen en bloemen

Geestelijke verzorging

Als iemand in het ziekenhuis wordt opgenomen en diegene de vraag wordt gesteld of zij geestelijke verzorging op prijs stellen, zal het antwoord op die vraag grotendeels afhangen van diegene die de geestelijke verzorging biedt. Daar het niet alleen gaat om hulpverlening en advisering, maar ook om zingeving en levensbeschouwing. Wat het samenwerkingsverband betreft vormen de geestelijk verzorgers ook een afspiegeling van wat er in onze samenleving aan de hand is op het gebied van religie en levensbeschouwing. De behoefte aan goed georganiseerde islamitische geestelijke verzorging dateert van een paar decennia terug. Een geestelijk verzorger die handelt conform islamitisch kernwaarden mist in het Amersfoortse. Een gemis vanuit de achterban, het samenwerkingsverband zal zich de komende tijd hiervoor inzetten om dit te realiseren.

Vieringen

Eén van de grote islamitische feesten is Ied al-fitr. Deze vindt plaats zodra de islamitische vastenmaand Ramadan is afgelopen. Twee maanden en tien dagen na Ied al-fitr wordt het tweede islamitische feest, het offerfeest gevierd. Tijdens beide feestdagen worden speciale gebedsdiensten georganiseerd door het samenwerkingsverband en is er gelegenheid om gezamenlijk bij de vieringen stil te staan. Het SvAM organiseert eveneens periodieke diensten bij de aangesloten moskeeën.